Inhoudsopgave

 

Voorwoord door Prof. Henri Joyeux en door Prof. Jacques Foos.

Inleiding : De ecoloog, voorstander van wetenschappelijke vooruitgang.

EERSTE DEEL : DE PARADOX VAN HET ATOOM

HOOFDSTUK 1 : Kernenergie, een milieuvriendelijke vorm van energie.

HOOFDSTUK 2 : Een degelijk ontworpen kerncentrale verstoort nauwelijks het milieu.

HOOFDSTUK 3 : Uiterst strikte veiligheidsnormen voorkomen ongevallen in een kerncentrale: kernenergie zonder fouten.

HOOFDSTUK 4 : Afvalbeheer.

HOOFDSTUK 5 : Een kerncentrale is geen atoombom.

HOOFDSTUK 6 : Gedegen beheer van de energie op onze planeet.

HOOFDSTUK 7 : De economische en strategische voordelen van kernenergie.

HOOFDSTUK 8 : De werkelijke, ecologische problemen liggen elders.

HOOFDSTUK 9 : Een voorbeeld: Frankrijk, één van de meest nucleaire landen van de wereld.

HOOFDSTUK 10 : Kernenergie, een energie van de toekomst : kernfusie.

HOOFDSTUK 11 : Neen, geen kernoorlog.

HOOFDSTUK 12 : Een ecologische oplossing voor transportproblemen.

HOOFDSTUK 13 : Een moderne ecologie, vooruitstrevend en intelligent.

HOOFDSTUK 14 : Bega de fout niet!

HOOFDSTUK 15 : Voor informatie en tegen foutieve informatie.

TWEEDE DEEL : INFORMATIE OVER KERNENERGIE EN HET MILIEU
De grote stappen in de nucleaire geschiedenis.

Wat is een atoom ?

Wat is radioactiviteit ?

Hoe kan men zich beschermen tegen radioactiviteit ?

Het verschil tussen bestraling en besmetting.

Hoe meet men de radioactiviteit ?

De eenheden van radioactiviteit.

Toelaatbare en fatale radioactieve dosissen.

Enkele voorbeelden van blootstelling aan een radioactieve dosis.

De natuurlijke radioactiviteit varieert behoorlijk naargelang de regio.

Het ongeval in Tchernobil.

Medische toepassingen van radioactieve straling.

Vergelijking van het gebruik van kernenergie voor militaire doeleinden met de medische toepassingen en met de elekticiteitsindustriële toepassingen.

Hoe werkt een kerncentrale ?

Kernbrandstof.

Hoe voorkomt men ongevallen in een kerncentrale ?

Lijst van landen met kernwapens.

Halfwaardetijd van radioactieve stoffen.

Bestraling van voedingsstoffen.

Nucleaire incidenten- en ongevallenschaal.

CONCLUSIE : Op weg naar een betere wereld.

Nuttige adressen - Bibliografie - Dankwoord - Wil u meer weten?